Policy

Office Service

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมีความสำคัญมากสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้งาน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่า DraftBoard เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานและ/หรือการใช้งานของผู้ใช้งานอย่างไร หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ TTA SPACE โปรดติดต่อเราได้ทางช่องทางที่ระบุข้างล่าง

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

TTA SPACE จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?
TTA SPACE จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้าใช้งานบล็อก เว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ของ TTA SPACE และจะเก็บข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานมีการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ TTA SPACE ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการใช้งานที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ TTA SPACE หากท่านสมัครเพื่อใช้งาน TTA SPACE โดยผ่านทางบัญชีFacebook TTA SPACE อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ TTA SPACEจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TTA SPACE

TTA SPACE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อใด?
TTA SPACE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ DraftBoard เมื่อผู้ใช้งานขอใบเสนอราคา กรอกแบบฟอร์ม หรือการกรอกข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ TTA SPACE

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

TTA SPACE มีวิธีการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เราอย่างไรบ้าง?
TTA SPACE ใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เราเมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ ทำการขอใบเสนอราคา สมัครรับข้อมูลข่าวสาร การตอบแบบสอบถาม การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การท่องเว็บไซต์ หรือการใช้คุณลักษณะอื่น ๆของเว็บไซต์ ซึ่ง TTA SPACE จะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เรา ดังเงื่อนไขต่อไปนี้ :

 • เพื่อให้ TTA SPACE สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้สามารถตอบสนองการทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ TTA SPACE อย่างเร็วที่สุด
 • เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานโดยการให้ผู้ใช้งานให้คะแนน (Rating) และรีวิวสถานที่หรือการบริการ
 • เพื่อติดตามผลหลังการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (การแชท อีเมล์ หรือการโทรศัพท์)

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก (Third-party)
TTA SPACE ไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอก

 • การเชื่อมโยงกับบุคคลที่ภายนอก
 • ในบางกรณี TTA SPACE อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก บนเว็บไซต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TTA SPACE ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระต่อ TTA SPACE ดังนั้น TTA SPACE จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม DraftBoard พยายามที่จะปกป้องและรักษาคุณสมบัติในการการใช้งานของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ที่สุด และ DraftBoard ยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะได้ที่ [email protected]
 • ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ TTA SPACE ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด
 • TTA SPACEอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่น ๆ ที่ TTA SPACE เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว TTA SPACEจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 • การเชื่อมโยงกับ Google
  TTA SPACEรวมถึงบุคคลภายนอก เช่น Google จะใช้ first-party cookies เช่น Google Analytic cookies และใช้ third-party cookies เช่น DoubleClick cookie เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับการแสดงผลโฆษณาและบริการโฆษณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ TTA SPACE
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

TTA SPACEคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง?
เว็บไซต์ TTA SPACE ใช้การสแกนมัลแวร์แบบปกนี้ติ และเว็บไซต์จะถูกตรวจสอบเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (security holes) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยมีความปลอดภัยที่สุด

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บโดยมีเครือข่ายความปลอดภัยและเป็นเพียงเข้าถึงได้โดยจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์พิเศษในระบบดังกล่าว และจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความสำคัญทั้งหมดของผู้ใช้งาน จะถูกเข้ารหัสผ่านทางเทคโนโลยี Secure Socket Layer ( SSL )

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เมื่อผู้ใช้งานขอใบเสนอราคา หรือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ทุก ๆ การทำธุรกรรมของผู้ใช้งานจะถูกดำเนินการผ่านผู้ให้บริการเกตเวย์ และไม่ได้เก็บไว้หรือดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของ TTA SPACE

TTA SPACE ใช้คุกกี้ (‘cookies’) หรือไม่?
TTA SPACE ใช้คุกกี้ ซึ่งคุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการทำการถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้งาน ( ถ้าผู้ใช้งานอนุญาต ) ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการระบบได้จดจำเบราเซอร์และจำข้อมูลบางอย่างไว้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราจดจำข้อมูลและการดำเนินการสินค้าในตะกร้าสินค้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น และใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งจะอ้างอิงจากการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้งานเคยดำเนินการบนเว็บไซต์รวมถึงการใช้งานปัจจุบันของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ TTA SPACE สามารถให้บริการผู้ใช้งานของ TTA SPACE ได้ดียิ่งขึ้น TTA SPACE ยังใช้คุกกี้เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และปฏิสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อให้ TTA SPACE สามารถมอบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น

 • TTA SPACE ใช้คุกกี้เพื่อ :
 • ช่วยในการจดจำข้อมูลและการดำเนินการขอใบเสนอราคาของผู้ใช้งาน
 • ช่วยในการทำความเข้าใจและเก็บความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบในเว็บไซต์ เพื่อสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ TTA SPACEอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ๆ (third-party) ที่มีความน่าเชื่อถือในการติดตามข้อมูลนี้ในนามของ TTA SPACE
 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเตือนทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือสามารถเลือกปิดคุกกี้ทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถทำได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ดูที่เมนูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องเพื่อปรับเปลี่ยนคุกกี้
 • กรณีที่ผู้ใช้งานปิดการใช้งานคุกกี้ในเว็บเบราวเซอร์ คุณสมบัติหรือการทำงานของเว็บไซต์บางส่วนที่ทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกสร้างขึ้น TTA SPACE จะทำการเพิ่มลิงค์เพื่อเชื่อมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวลงบนเว็บไซต์หน้าแรก หรือระบุไว้ในส่วนที่สำคัญของเว็บไซต์ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว บนหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ TTA SPACE และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้งาน

การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้งานอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่าง ๆ แก่เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง โปรดทราบว่าหากผู้ใช้งานได้ส่งคำคัดค้านการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน TTA SPACE อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่ผู้ใช้งานหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้งานได้ TTA SPACE ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถบริการให้แก่ผู้ใช้งานหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้งานได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การติดต่อ TTA SPACE

หากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเราได้ดังช่องทางต่อไปนี้

Address: 444 Phayathai Road, Wangmai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330

Email: [email protected]
Phone: 097 994 7973


1. Data protection principles

The Company is committed to processing data in accordance with its responsibilities under the GDPR. Article 5 of the GDPR requires that personal data shall be:

 1. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals;
 2. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes;
 3. adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed;
 4. accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay;
 5. kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required by the GDPR in order to safeguard the rights and freedoms of individuals; and
 6. processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures.”
2. General provisions
 1. This policy applies to all personal data processed by the Company.
 2. The Responsible Person shall take responsibility for the Company’s ongoing compliance with this policy.
 3. This policy shall be reviewed at least annually.
 4. The Company shall register with the Information Commissioner’s Office as an organisation that processes personal data.
3. Lawful, fair and transparent processing
 1. To ensure its processing of data is lawful, fair and transparent, the Company shall maintain a Register of Systems.
 2. The Register of Systems shall be reviewed at least annually.
 3. Individuals have the right to access their personal data and any such requests made to the Company shall be dealt with in a timely manner.
4. Lawful purposes
 1. All data processed by the Company must be done on one of the following lawful bases: consent, contract, legal obligation, vital interests, public task or legitimate interests (see ICO guidance for more information).
 2. The Company shall note the appropriate lawful basis in the Register of Systems.
 3. Where consent is relied upon as a lawful basis for processing data, evidence of opt-in consent shall be kept with the personal data.
 4. Where communications are sent to individuals based on their consent, the option for the individual to revoke their consent should be clearly available and systems should be in place to ensure such revocation is reflected accurately in the Company’s systems.
5. Data minimisation
 1. The Company shall ensure that personal data are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.
6. Accuracy
 1. The Company shall take reasonable steps to ensure personal data is accurate.
 2. Where necessary for the lawful basis on which data is processed, steps shall be put in place to ensure that personal data is kept up to date.
7. Archiving / removal
 1. To ensure that personal data is kept for no longer than necessary, the Company shall put in place an archiving policy for each area in which personal data is processed and review this process annually.
 2. The archiving policy shall consider what data should/must be retained, for how long, and why.
8. Security
 1. The Company shall ensure that personal data is stored securely using modern software that is kept-up-to-date.
 2. Access to personal data shall be limited to personnel who need access and appropriate security should be in place to avoid unauthorised sharing of information.
 3. When personal data is deleted this should be done safely such that the data is irrecoverable.
 4. Appropriate back-up and disaster recovery solutions shall be in place.
9. Breach

In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data, the Company shall promptly assess the risk to people’s rights and freedoms and if appropriate report this breach to the ICO (more information on the ICO website).
END OF POLICY

*กรุณายอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว